Verzekering
Wide drwer

Verzekering

Als uitwisselingsstudent dien je goed verzekerd te zijn. Voor alle studenten geldt dat je zelf je ziektekostenverzekering moet aanhouden. De aanvullende verzekering (genaamd: special ISIS) zit bij de prijs inbegrepen als je naar een non-EU land gaat. 


Binnen de EU is geen aanvullende verzekering nodig zolang je voldoende verzekerd bent. De punten waaraan je verzekering moet voldoen:

- Jouw soort (avontuurlijke) activiteiten in het buitenland mogen niet zijn uitgesloten;

- De particuliere aansprakelijkheid moet ook tijdens je reis blijven gelden;

- Je medische kosten moeten de gehele reisperiode zijn verzekerd;

- Je medische kosten moeten tegen kostprijs zijn gedekt, ook tijdens studie, stage of werkzaamheden;

- Kosten voor het geval dat je ongepland eerder terugkeert, bijvoorbeeld als er iets met jezelf of jouw directe familie aan de hand is, dienen onder de dekking te vallen.


De Nederlandse basiszorgverzekering dekt in het buitenland tegen Nederlands tarief, met een aanvullend pakket kan dit hoger zijn.

Per deelnemer zal de dekking vanuit de basiszorgverzekering dus verschillend zijn.

De verzekering die YFU via JoHo afsluit, vult de medische kosten aan tot kostprijs als de medische kosten hoger zijn dan het Nederlandse tarief.

Op deze manier is er zekerheid dat de deelnemers voldoende verzekerd zijn. De verzekering via YFU is niet een vervanging van de Nederlandse basiszorgverzekering, maar een aanvulling daarop.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte voorwaarden en dekking verwijzen we naar de voorwaarden zoals die bij de verzekering worden meegestuurd.

Annuleringsverzekering