Terugblik Community & Inspiration Day

Terugblik Community & Inspiration Day
April 13, 2017 15:50

Zondag 9 april vond in zonnig Vinkeveen de jaarlijkse YFU Community & Inspiration Day plaats. Vrijwilligers in allerlei rollen, kantoormedewerkers en bestuursleden hebben elkaar ontmoet en leren kennen.

Onder leiding van vrijwilligers, Henk de Torbal, Ron Elias, Petra Habes en Emma Hamilton ging iedereen actief aan de slag met belangrijke thema's. Zoals de workshop Coloured Glasses en een toelichting op het plan om deze op middelbare scholen te geven. Begeleiders bedankt voor jullie bijdrage.

In de workshops Gastgezinnenwerving en Overplaatsingen hebben deelnemers verbeterpunten en concrete acties in kaart gebracht. En is de Contactpersonen-map, met handleidingen, formulieren en handige achtergrondinformatie, uitgereikt.

Een inspirerende dag met als afsluiting een gezellige barbecue!

De landencoaches van Japan spraken over hun activiteiten en Christian vertelde over de International Conference in Zuid-Afrika waar hij onlangs was.

Het bestuur heeft de cijfers van 2016 toegelicht, samen met een beleidsmatige terug- en vooruitblik. Bestuurslid André Tilleman trad onder dankzegging voor zijn bijdrage af en nieuw bestuurslid Ardina Catovic is geïntroduceerd.

De sheets komen op intranet of zijn op te vragen bij Marlien.

Heb je interesse om landencoach te worden voor Zuid-Amerika of de Baltische staten? Meehelpen bij het opzetten van het YFU 60-jaar Event 2018? Meld je aan bij Marlien!